Winkelwagen (0)

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Shortsformen zijn van toepassing op alle leveringen. Indien u een bestelling plaatst, geeft u aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.

De bestelling is definitief nadat u op de knop: BEVESTIG BESTELLING heeft geklikt.
U ontvangt van ons een bevestigingsmail van de bestelling met het bestelnummer. Mocht u geen e-mail ontvangen, laat het ons even weten, de bestelling wordt evengoed wel in behandeling genomen.

Prijzen

De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en in Euro's. Eventuele prijswijzigingen gelden niet voor artikelen die reeds zijn besteld.

Druk en of typefouten

Shortsformen is niet verantwoordelijk voor eventuele foutief vermelde prijzen en kan niet aansprakelijk worden gesteld, wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het om een vergissing gaat.

Controle geleverd artikel

Controleer na ontvangst of de Boxershorts zijn geleverd conform de bestelling. Als dit niet het geval is, stelt u Shortsformen hiervan dan binnen 7 dagen na ontvangst op de hoogte. Voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan door ons geleverde artikelen is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan die van de verkoopprijs van de betreffende artikelen.

Levertijd

Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

Overmacht

Als Shortsformen niet aan haar verplichtingen kan voldoen wegens overmacht zal de verplichting worden opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Na 30 dagen hebben koper en/of verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding.

Garantie

U heeft garantie conform de garantie die de fabrikant van de boxershorts verstrekt. Wilt u aanspraak maken op garantie, neemt u dan via de mail contact op met Shortsformen.

Copyright foto's

Op de foto’s van de website en de website van Shortsformen zit copyright. Niets van de website mag worden gekopieerd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Shortsformen. 

Klantcontact

Als u bij Shortsformen een bestelling plaats staat u automatisch in onze database. U krijgt dan ook onze nieuwsbrief. Wilt u deze niet ontvangen, zet u dan zodra u de nieuwsbrief ontvangt Delete in het onderwerpvak, de niewsbrief wordt dan niet meer gestuurd.


Datum laatste wijziging: 14 maart 2015